inspraak

Inspraak

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Allereerst: de presentielijst. Cirkeltje na cirkeltje klikt even kort de camera aan: aanwezig. ëen cirkel blijft dicht en licht toe: de initialen komen later, dit is de vervanger. De commissievergadering begint en omdat er een inspreker is bij een onderwerp wordt dit agendapunt naar voren gehaald. 'Dan kunt u nu beginnen"nodigt de voorzitter uit. De inspreker spreekt, blijft binnen de toegestane 3 minuten. Daar komen wat digitale handjes, vragen.  Inspreker antwoordt. Er is sprake van suggestie van gelijkheid. Allemaal pratende hoofden voor boekenkasten of schilderijen. Ervaren in het in levende lijve inspreken weet ik dat juist de ongelijkheid onderdeel is van dit democratisch privilege. Juist omdat je geen onderdeel uitmaakt van de raadstafels, apart in een microfoon moet spreken, er nog wachtenden achter je staan, wordt duidelijk dat je de rol van buitenstaander hebt. Je wordt niet geconsulteerd, je protesteert, ageert, meld je omdat je niet gezien bent, niet gehoord. Digitaliteit ontneemt je de theatraliteit van de ongelijkheid. Die goed begrepen ongelijkheid is essentieel voor een functionerende democratie.

Digitale Democratie

Plaats reactie

HD-Background Selector