tolerantie

Irritant tolerant

Hartje, hartje, liefde, samen. De vrouwen in het interview pleiten voor een samenleving waar we naast elkaar, hand in hand.... Het irriteert me. Wat is die tolerantie waarop een beroep wordt gedaan? Vraag je om begrip voor je anders zijn? Dat anders zijn is gebaseerd op een keuze. Vrijwillig anders. Er niet bij willen horen en eisen dat je er bij blijft horen. Principes hebben het effect je zowel buiten de groep te plaatsen en daarbinnen toch een speciale plek vrij te maken. Principiele  dienstweigeraars konden afzien van dienstplicht in het leger en vervangende dienstplicht doen. Sommige religieuze scholen mogen homosexuelen leraren weigeren en toch geen proces wegens discriminatie krijgen. Vanwege het recht op het leven volgens van een levensovertuiging. Ik neem aan dat het om die tolerantie gaat. Alleen is totaal niet duidelijk welk levensprincipe nu in het geding is. Fanatiek individualisme? Fundamenteel horecabezoeker? Het kan het recht op anonimiteit niet zijn, gezien alle activiteit op sociale media. Wanneer die grond voor toelerantie, die  manier van leven uiteen gezet kan worden, demonstreer ik voortaan ook mee..

processie

Plaats reactie

HD-Background Selector