Week 16

Chinees of Grieks?

Nadat we ons rond 12000 v Christus als boeren vestigen ontdekken we God als boven menselijk orde bewaarder.

Ongeveer 2500 voor Christus wordt op 2 plekken op de wereld daaraan een dimensie toegevoegd. Het bewegend web en de gespleten mens. Volgens Chinese denkers is alles met elkaar verbonden middels de Tao. Iedere verandering verandert alles.   Zoals een druppel dauw die op het web valt het gehele web laat meetrillen. Bij de Grieken scheidt Plato de vrije geest van de gebonden natuur. Voortaan is de opdracht van de mens de geest te trainen als het lichaam.

Ons pad wordt via het christendom het Platoonse. Geest en lichaam zijn gescheiden.  Later wordt bij monde van filosoof  Descartes is de menselijke geest het enig waardevolle en staat de rest van de schepping haar ten dienste.

Vandaar kolonialisme, want: geest exploiteert lichaam/natuur. Zoals Mensen doen.

Je zou zeggen dat nu, achteraf, het bewegend web, alles is met alles verbonden, dichter bij de waarheid blijkt.

Verbinding is nu  een heel populair woord. Alles moet met alles verbonden worden. Burgers met elkaar, met de overheid, bewoners met de buurt. Dat is dus verkeerd Chinees.  . We moeten juist even ophouden met ingrijpen. Alles is al verbonden. Wanneer we dat gaan voelen en beginnen met loslaten gaan we wellicht die bestaande verbindingen accepteren.

En, nog veel later, er naar handelen. In een soort slow motion stel ik me voor...

enorme spinnewebben in Griekenland

Plaats reactie

HD-Background Selector