Week 21

de waal aap

Fair

Wij zijn teamspelers en houden van regels. Het kwalijke van de neo liberale ideologie is dat juist concurentie en competitie de kernwaarden zijn. We zijn in voortdurende strijd met elkaar en, erger, zelfs met onszelf. Dat maakt ons ongelukkig en zenuwachtig. Wat we het beste kunnen, een groep zijn, oefenen en vieren we te weinig. We putten uit en laden niet op. Aldus Belgische psycholoog Paul Verhaeghe.  We hebben een ingebouwd verlangen naar gelijkheid en eerlijkheid. Hoe ongelijker mensen onderling zijn, hoe ongelukkiger. Hij onderstreept zijn verhaal met een filmpje over apen en hun reactie op ongelijke behandeling. Bij het bekijken lachen en roepen wij hardop op hetzelfde moment. Het is juist die onweerstaanbare reactie dat het beste argument is. 

Fair Play Apen

Plaats reactie

HD-Background Selector