Week 25

hongkong movie

One body

Het is een fantastische documentaire. Het protest in HongKong tegen de uitleveringswet met China. We zien hoe de acties gevoerd worden. De massa gedraagt zich als een collectief lichaam. Gestuurd door individuele ideeen die eerst hard geroepen en dan verdwijnen ofwel opgenomen en uitgevoerd worden. Het gouvernements gebouw wordt niet bestormd, nee, langzaam, stukje na stukje wordt de toegang geforceerd. Het lijden is collectief, de troost ook. Het is democratie in werking: individuen maken keuzes in de context van het collectieve. Ouderen leven mee met hun jongeren en steunen hen. Individuen worden vrijwillig en onontkoombaar One Body. Prachtig.

If We Burn

Plaats reactie

HD-Background Selector