Week 28

loan debt crisis

morele schuld

'want van jongs af aan leren we dat we schulden moeten terugbetalen. Terwijl banken en bedrijven dat niet doen" Aan het woord socioloog en activist Andrew Ross is over de de debtocracy.   Iedere burger heeft een levenslange niet af te lossen schuld. In plaats van in opstand te komen, lossen we die braaf af, hoe zwaar het ons ook valt. Hij roept op tot een schulden aflos staking. Een paar dagen eerder had ik een ander programma over geld geluisterd. De mythe is dat we voor de uitvinding van geld dingen ruilden. Dat is niet zo. We maakten afspraken. Jij hebt van mij een schaap gekregen, ik zal van jou iets anders krijgen. Eigenlijk ook al een soort schulden, maar dan sociaal. Omdat we sociale wezens zijn die van elkaar afhankelijk zijn waren die afspraken genoeg. Dat we nu nog steeds onze schulden afbetalen komt omdat we sociaal zijn. Het maakt ons mens. Wanneer we daarmee stoppen, verbreken we misschien wel meer dan alleen onze ketens met de bank.

You are not a loan

Plaats reactie

HD-Background Selector