Week 22

sustainable diplomacy

Trein Spion

Soms valt je oog op een scherm. Sustainable Development Diplomacy & Leadership. Als dat geen zak met lucht is voor ijdele kapitalisten. Dacht ik. Toch even Googlen. Wat blijkt. SDD gaat the world redden.  Want, volgens de vertaalde tekst van de TU Wagening:

' We moeten dus tegemoetkomen aan de behoeften van de huidige generaties zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, zoals de commissie Brundtland in 1987 aangaf. Deze verklaring impliceert zowel intra- als intergenerationele gelijkheid, evenals het behoud van de draagkracht van de aarde. Maar regeringen alleen zijn niet in staat om diplomatieke onderhandelingen aan te gaan en de bestuursinstellingen op te richten die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Nieuwe manieren van diplomatie en nieuwe innovatieve bestuursregelingen lijken nodig om deze doelen beter te bereiken.

Toch verschijnen de eerste contouren van zo'n nieuwe diplomatie. Niet-statelijke actoren mogen nu hun rol spelen in internationale diplomatie (denk aan milieu-NGO's en hun impact op internationale verdragen), terwijl particuliere instrumenten om duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken in opkomst zijn (bijvoorbeeld certificeringsregelingen voor duurzaam bosbeheer). We noemen dit Sustainable Development Diplomacy (SDD).'

Dus, samengevat, geen activisten, maar professionele onderhandelaars gaan voor ons het neo liberale en bureaucratische  bos in. In Wageningen kun je die opleiding volgen  Wow. Klinkt goed.

Tenminste. Als ik niet net het verslag van de bijeenkomsten van de fossiele brandstof lobby met EU commissie in Brussel gelezen had. Alles in het kader van de nieuwe Green Deal van de EU. Geen pers, geen NGO's.  Want kunnen meepraten is nog niet mogen meepraten. Ben desondanks toch blij dat ik het weet: SDD.

fossil fuel lobby

Plaats reactie

HD-Background Selector