Week 25

mythe roland barthes

Mythe 2Roland Barthes

Mythe klinkt als, niet waar, leugenachtig. Roland Barthes beweert het tegenovergestelde. Door verhalen maken we de werkelijkheid. 'Myths make history into reality.' Verhaalstructuren geven zin aan wat anders gewoon oorzaak en gevolg zou zijn. Ze maken ruimte voor betekenis, tegelijk leggen ze daarmee wat mogelijk is vast. Pas door je eigen mythes te leren kennen en te ontleden is er ruimte voor een nieuwe werkelijkheid. Zo een scheur ontstond bij het zien van de rij vermoeide buitenlandse seizoenarbeiders. Nederland doet haar vuile werk niet meer. Daarvoor heeft ze niet Nederlanders. Nederland heeft knechten en dienstmeisjes. Dat wringt met de mythe 'verzorgingsstaat',  in ieder geval met de mythische 'gelijkheid'.  Gelukkig maar. Ruimte maken voor nieuwe werkelijkheden is hard nodig.

Dit is een button

Plaats reactie

HD-Background Selector