Week 22

rules network

Regelzucht

Normen en waarden zeggen we. Het is eigenlijk waarden en normen. De waarde is wat er te beschermen is, daarvoor gebruik je normen. De studente en ik buigen ons over het fenomeen regels. Omdat ze wil leren spelen. Wanneer je er gevoelig voor raakt zijn ze overal. In verschillende verschijningsvormen. Voorschriften: alleen voor bijzondere fietsen.  Adviezen: 1,5 meter. Wetten: verboden toegang. Gewoontes: hand opsteken. Reflexen: lachen bij een bijna botsing. Zou je ze als diagrammen zien dan bewegen we ons in een labyrinth van verplichtingen, uitnodigingen en onvermijdelijkheden. Gelukkig zijn we aan de meeste zo gewend dat we het op automatische piloot doen. Door ons gesprek vangen we er ineens een glimp van op. Alles klinkt en ziet er uit als een regel. "wil je dat ik je geld geef voor de thee?' vraagt ze. 'Nee, hoor is goed...' Ha, dat is  er weer een.

reflex

Plaats reactie

HD-Background Selector