Week 25

conditioneren

Conditioneren

Volgens de Amerikaanse econoom Kenneth Galbraith, adviseur van president Kennedy en inspirator van Joop den Uyl, wordt er te weinig over macht gesproken. Wat het is, hoe het werkt en hoe we er mee moeten omgaan. In zijn boek 'de anatomie van de macht' onderscheid hij drie soorten macht. Die gebaseerd is op straf en dwang, de macht die werkt met compensatie of beloning en de gecondtioneerde macht. De laatste is gebaseerd op wat je zonder na te denken beschouwt als juist. Niemand handhaaft die macht, we doen het uit onszelf. We doen graag wat hoort. En dat is fijn.  De wereld wordt er leefbaarder door. Er is een andere kant. Juist omdat die geconditioneerde macht zo onzichtbaar is, zo gewoon voelt, is ze het lastigst te bestrijden.  Vrouwen mag je ten tijde van het schrijven van het boek, 1983, nog commanderen, minder betalen en complimenten geven over hun figuur. Pas na heel veel rumoer en strijd wordt 'gewoon' een vooroordeel en later zelfs een afwijking.  We duimen voor de vrouwen in Afghanistan.

Macht volgens Galbraith

Plaats reactie

HD-Background Selector