Week 25

gelovigen

Gelovigen

"En waarom denk je dat de kunstwereld zich niet afvraagt of kunst nog relevant is?" Na een korte stilte komt een antwoord "Waarom denk je dat Wopke Hoekstra straffeloos in een belastingsparadijs mag beleggen? Simpel, hij is christen. Zolang je je aan de regels van het geloos zelf houdt is er eigenlijk niets aan de hand. De verhouding met de belasting is minder relevant." "Dus de kunstwereld beschouwt kunst ook als een soort geloof. Als  de kunst maar kunstig is.  Of het belangrijk is in de maatschappij.... "  Het is stil.  De aanwezigen willen juist dat kunst er toe doet in de wereld, ze zijn kunstenaars. Ze geloven in wat ze doen. Maar als dat juist het struikelblok is, moeten ze het dan minder belangrijk vinden? Of moeten ze juist meer overtuigen, als een soort profeten? Een jonge springer weerlegt: "Dat is het probleem: alles is een eiland. Kunst is gewoon een specifieke vorm van kennis. Binnen zichzelf samenhangend. Niet op zichzelf staand. Juist heel geschikt om naast andere kennis te gebruiken." Applaus. Opgeluchte gezichten. De messias van de middag is opgestaan.

Wat vindt Nietzsche?

Plaats reactie

HD-Background Selector