Week 22

bookchin

Man slaat Man slaat Planeet

Onderdeel van de presentatie 'Ecologic Toning' van studente Cristina op de Master Urban Developement op de TU Bouwkunde Delft was dit citaat van Murray Bookchin:

"The notion that human must dominate nature emerges directly from human dominating human.
But it was not until organic community relation dissolved into market relationships that the planet itself was reduced to a resource of exploitation"
Murray Bookchin 1965

vertaald:
Het idee dat de mens de natuur moet domineren, is rechtstreeks te herleiden tot de mens die de andere mens domineert.
Maar het was pas toen organische gemeenschaps banden verdampten tot marktrelaties, dat de planeet zelf een exploiteerbare bron werd.

Zo linkt kolonialiteit dus aan klimaat verandering.
Global Warming keren kan dus alleen door verandering van de opvatting over macht zelf.
Ja, jij zegt DUH, ik zeg, OEI...

Plaats reactie

HD-Background Selector