Week 28

vanzelfsprkend

vanzelfsprekend

Buck Ellison, fotograaf. Dick en Betsy, Ritz Carlton,Texas 1984. (2019) We herkennen Dick en Betsy. Niet waar. De foto's zijn geensceneerde en recent. Het zijn afbeeldingen van sluimerende collectieve identiteiten. Dit is Amerikaans, gepriviligeerd. Buren van de familie Bush. Geen vrienden van de familie Trump. Het kind dat Betsy gaat krijgen zal ook succesvol zijn en rijk. Grote huizen, personeel en veel afstand tot wereldleed.

Deana Lawson, fotograaf. Mama Goma (2014) In Gemena, Congo, fotografeerde ze deze aankomende moeder. In haar eigen omgeving, wel gedramatiseerd. Het is voor mij veel lastiger hier een leven bij te bedenken. Dominante culturele beelden genereren als vanzelf scenario's. De Amerikaans schrijfster Zadie Smithziet in de objecten aan de muur referenties aan het Vili volk uit het koninkrijk Loango dat kunstvoorwerpen verhandelde met de Nederlanders, waaraan het tafelkleed refereert.

Royalty in het heden, royalty in een nauwelijks beschreven verleden. Voor de hand liggende referenties hebben of culturele context moeten ontwikkelen. De beelden tonen de complexiteit van wat 'vanzelfsprekend' is. 

Artikel over het werk van Buck Ellison

Artikel in de Groene over Deana Lawson

Plaats reactie

HD-Background Selector