Week 25

leren lezen

Leren lezen

Nadat je technisch vaardig bent, komt er nog een tweede ronde. Interpreteren of dat wat je leest ook bestaat. Blijkbaar is het dermate urgent dat in de bibliotheek een handleiding klaarstaat. Ik kon me nog de luxe veroorloven me alleen af te vragen of het me beviel en of ik het er mee eens was.  Nu lees je continu met een scheef oog.  Is het wel iets? Klopt het? Je wil lekker in het zwembad te springen. Eerst controleren of het wel water bevat of dat er sprake is van een optische illusie haalt de spontaniteit er uit.  Leest het nog wel lekker, wanneer je op je hoede dient te zijn?  'Het staat zwart op wit' was een uitdrukking om aan te geven dat iets boven twijfel verheven was.  Nu zou je moeten toevoegen: en er zijn meerdere bronnen die het bevestigen en ik heb het de experts gevraagd.

Fake news generator

Plaats reactie

HD-Background Selector